CUVEÉ  ÉCLECTIQUE / 559 m²  / public  / BRATISLAVA - SK /  competition 2018 / KONEVAL / MANIKOVA
 project team  / J. KONEVAL / K.MANIKOVA / Z.BENKOVA / M.KACEJ

Návrh rekonštrukcie objektu NKP 767/1, Leškova ulica 15, Bratislava – Staré mesto

Opis objektu

Objekt bol postavený na prelome 19. a 20. storočia, ako dvojposchodový bytový dom so zapusteným suterénom a sedlovou strechou s valbou.  Vzhľadom k technickému a dispozičnému riešeniu je prevládajúcim architektonickým štýlom objektu eklektizmus, ktorý je v danej lokalite prítomný pri viacerých nájomných bytových domoch z tohto obdobia. Zvislé konštrukcie sú murované z pálených tehál. Strop nad suterénom tvoria tehlové klenby do nosných oceľových nosníkov, časť stropu nad prízemím a strop nad poschodím je drevený trámový. Hmotná podstata objektu, ako aj umelecko-remeselné detaily sú predmetom pamiatkovej ochrany.

Návrh rekonštrukcie je založený na maximálnom možnom využití úžitkovej plochy objektu a minimalizovaním rekonštrukčných zásahov. Projekt počíta s kompletnou rekonštrukciou podkrovia, vnútorných priestorov, vybudovaním výťahovej šachty, osadením výťahu a reštaurovaním vonkajšej fasády v súlade s požiadavkami KPU.

Doteraz nevyužité podkrovie, sa vďaka osadeniu vikierov a strešných okien stáva kvalitným pracovným priestorom. Novonavrhovaný vstup do suterénu slúži aj ako presvetľovací element, vďaka čomu kontaktný priestor slúži na krátkodobé pracovné využitie. Dostatočné dimenzie suterénu umožňujú vytvoriť väčší konferenčný priestor, podľa požiadavky investora. Ako hlavný vstup do objektu navrhujeme vstup z dvora cez navrhované závetrie a zádverie. Súčastou vstupu je recepcia s vegetačnou stenou, ktorá je prepojená na exteriérovú vegetáciu a záhradu. Pôvodný bočný vstup bude po odkonzultovaní s KPU zrušený,čím umožníme vjazd osobných vozidiel na pozemok.

Eklektizmus, ako architektonický štýl je založený na preberaní a kombinovaní rôznych slohov a štýlov, spájaním rôznorodého repertoáru prvkov tak vzniká nová architektúra. Na základe tejto filozofie, sme sa rozhodli objekt obohatiť a nový repertoár reverzibilných prvkov, ktoré za žiadnych okolností nedevastujú hmotnú podstatu národnej kultúrnej pamiatky. Navrhovaným exterierovým prvkom je presklené zádverie, s popínavou zeleňou, ktoré umožnuje komfortný vstup a rozširuje úžitkovú plochu budovy. Ďalšimi prídavnými prvkami sú strešné vikiere na presvetlenie podkrovia a osadenie výťahu.

Nosným interierovým prvkom budovy je vertikálny zrkadlový box prechádzajúci cez všetky podlažia, ktorý na každom podlaží v sebe ukrýva hygienicko-sociálne zázemie. Je vnímateľný z komunikačného jadra - schodiska  aj zvnútra dispozície. Týmto efektom docielime optické zväčšenie priestoru a samotné schodisko povýšime na modernú galériu WLB, založenú na elektronickej prezentácii LED panelmi a ich zrkadlením. Paralelným vertikálnym prvkom sú aj tzv. stromy rastúce do výšin, prinášajúce do priestoru prírodu a pokoj. Cieľom navrhovaných paralel je dosiahnuť výnimočnosť priestoru na relatívne malom priestore.

Detailnosť mobiliáru nieje predmetom tejto štúdie. Všetky pridavané a asanované exterierové prvky, ktoré sú riešene v tejto architektonickej štúdii boli odkomunikované s KPU-Bratislava.

HOUSE MLS in BILO 02 / residential /   under construction
HOUSE UNDER THE CASTLE / residential /   in progres
APARTMENT 2S - EUROVEA / interior /   under construction
ACTIVITY HOUSE / public /   under construction
APARTMENT HOUSE 2L / residential / built
 HOUSE 2K / residential / built
HOUSE UNDER THE FOREST / residential /   in progress
ELEVEN COTAGE HOUSES / residential /   in progress
HOUSE MLS BILO / residential / project
TWO APARTMENTS / residential / built
STODOLA / residential / built
APARTMENT 2T - KOLIBA / interior / built
APARTMENT PALISADY / interior / built
NOVA KOLIBA / residential / built
NOVA TRNAVKA / residential / built
APARTMENT K117M / interior / built
CHALET / residential / built
COTTAGE HOUSE SAJDIKY / residential / project
OFFICE SPACE / public / built
HOUSE 2D / residential / under construction
APARTMENT 2H / interior / under construction
FAMILY HOUSE DJ / interior / under construction
FAMILY HOUSE 021 / residential / built
FAMILY HOUSE 027 / residential / built
FAMILY HOUSE / residential / built
APARTMENT YARK 041 / interior / built
FAMILY HOUSE 026 / residential / built
FAMILY HOUSE GOLD STEPS 031 / residential / project
OFFICE SPACE MC / public / built
SELECTA BIOTECH / public / built
FAMILY HOUSE 028 / residential / built
FAMILY HOUSE 024 / residential / built
FAMILY HOUSE KB / residential / built
COTTAGE HOUSE  032 / residential / in progress
THERAPY HOUSE / interior / built
RESIDENTIAL LAZOVNA / residential / in progress
LOFT CZUKRAREN / interior / built
FAMILY HOUSE 019 / residential / built
APARTMENT 045 / interior / built
APARTMENT 044 / interior / built
APARTMENT 037 / interior / built
APARTMENT 042 / interior / built
FAMILY HOUSE 09 / residential / built
APARTMENT 043 / interior / built
BOWLING BILIARD CAFE CLUB / interior / built
GARSONIERA / interior / built
GARSONIERA DVA + TRI / interior / built
FAMILY HOUSE 011 / residential / built
CAFE 4 YOU / interior / built
FAMILY HOUSE 003 / residential / built
FAMILY HOUSE 004 / residential / built
APARTMENT ZORA 003 / interior / built
LOFT ORANIENBURGERSTRASSE 17, BERLIN / interior / built
HOUSE TROPICAL HEART / residential / built
HOTEL WEDINA - HAMBURG /public / built